Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, iż w roku 2019 jest organizowany Ogólnokrajowy Konkurs pn."Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.Działanie to jest wspaniałą okazją do zwrócenia uwagi na tematykę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i z pewnością nie pozostaje bez wpływu na ilość zdarzeń wypadkowych w tej dziedzinie gospodarki na terenie naszego województwa. Zaangażowanie organizatorów i trud uczestników Konkursu kształtują nowy wizerunek bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych oraz pozwalają na promocję regionu świętokrzyskiego.W 2018 roku, zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu byli Państwo Przyjemscy z powiatu kazimierskiego w województwie świętokrzyskim. Zwycięscy otrzymali w nagrodę - ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju 2018.W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).Osobą koordynującą konkurs z ramienia Oddziału Regionalnego KRUS jest Pani Anna Kaniszewska - tel. 41 348-19-40.Gospodarstwo należy zgłosić do KRUS OR w Kielcach w nieprzekraczalnym terminem do dnia 29 marca 2019 roku.