Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Sołtysów oraz Rad Sołeckich z terenu Gminy Łopuszno