Regulamin Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
Cele konkursu:

 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • edukacja patriotyczna,
 • popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych,
 • rozwijanie talentów estradowych,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultur I Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.

 Uczestnicy: mieszkańcy Gminy Łopuszno.  W Festiwalu biorą udział tylko soliści.

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

 • kategoria: uczniowie klas 0-III,
 • kategoria klas IV-VII
 • kategoria: uczniowie gimnazjum i Powiatowego Zespołu Szkół,
 • kategoria: dorośli.Przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w każdej z wyżej wymienionych kategorii wiekowych oraz nagroda Wójta Gminy Łopuszno „Grand Prix Festiwalu Pieśni Piosenki Patriotycznej”.
  W konkursie mogą być wykonywane dowolne utwory. Powinny być one dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych Uczestników. 
  Każdy Uczestnik wykonuje jedną piosenkę, czas prezentacji nie może 
  przekraczać 5 minut.
  Dopuszcza się wykonanie utworów:
 • a cappella,
 • z podkładem muzycznym,
 • akompaniament własny.

W przypadku podkładu muzycznego Uczestnik Gminnego Festiwalu Piosenki jest zobowiązany dostarczyć podkładu wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 31.01.2018 r.
Podkłady muzyczne powinny zostać zapisane w formacie MP3 na urządzeniu PENDRIVE.
Nie można zmieniać podanych wcześniej utworów!

Zgłoszenia udziału w Festiwalu należy dokonać do dnia 31.01.2018 r. 
Uczestnictwo w konkursie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i PZS należy  potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeniową.
Uczestnictwo w konkursie osób dorosłych należy potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeniową w Gminnym Ośrodku

Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie można również przesłać na adresgok.lopuszno@gmail.com  lub telefonicznie po numerem: 600 036 875.

Zgłoszenie na karcie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika,
 • tytuł wykonywanej piosenki,
 • telefon kontaktowy.

Festiwal odbędzie się dnia 04.02.2018 (niedziela) o godzinie 15:00 na teranie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.

Występy oceniać będzie Jury Festiwalu, powołane przez Organizatorów.