Dyrektor Żłobka Gminnego w Łopusznie informuje, że w konkursie na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Gminnym w Łopusznie ogłoszonym w dniu 08.04.2019 r. w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.