Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie informuje, że w związku z powtarzającym się ostatnim czasie zanieczyszczeniem biologicznym sieci wodociągowej z ujęcia wody Gnieździska, zgodnie z ustawą z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków D.U. z 2018 r poz. 1152 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia D.U. z 2017r. poz. 2294. będzie do odwołania prowadzona profilaktycznie w dawkach spożywczych dezynfekcja sieci podchlorynem sodu.

Informacja dotyczy miejscowości: Gnieździska, Fanisławice, Fanisławiczki, Ruda Zajączkowska, Michala Góra, Czartoszowy, Grabownica, Jedle, Marianów, Eustachów Mały, Wrzosówka, Kopaniny.