Wójt Gminy Łopuszno, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy Łopuszno na Orszak Trzech Króli w Łopusznie, 6 stycznia 2019 roku od godz. 12.00