W dniu 19.07.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi w miejscowości Czartoszowy. Mierzący blisko 1 kilometr odcinek jezdni zyskał nową nawierzchnię asfaltową. Koszt wykonania remontu wyniósł 128 tys. zł. W uroczystości uczestniczyła Pani Wójt Irena Marcisz, Sołtys Paweł Palacz, przedstawiciele wykonawcy - firmy DUKT, pracownicy Urzędu Gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy wykorzystali okazję by złożyć Wójtowi Gminy Pani Irenie Marcisz wyrazy wdzięczności za zrealizowaną inwestycję.