W związku z rozpoczynającą się przebudową targowiska w Łopusznie informujemy, że na czas remontu stoiska handlowe zostaną przeniesione na teren Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40 (płyta boiska betonowego oraz parking przy wjeździe). Jak dotychczas dniem handlowym będzie czwartek. Targi na terenie GOSW będą się odbywać do ukończenia prac remontowych.