W roku 2017 inwestycje drogowe były najważniejszym zadaniem realizowanym przez władze Gminy Łopuszno. W roku 2017 osiemnaście odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowo–żwirowej, stały się drogami asfaltowymi. Łącznie w roku 2017 przebudowano ponad 11 km dróg. Dzięki realizacji inwestycji drogowych mieszkańcy zyskali nowe nawierzchnie dróg, co wpłynie pozytywnie na komfortowy dojazd i wizerunek miejscowości gminy Łopuszno. Należy podkreślić, iż przebudowane jedenaście odcinków dróg w roku 2017 otrzymały dofinansowanie w ramach PROW. Pozostałe osiem odcinków zostały przebudowane ze środków budżetu Gminy Łopuszno. Całkowity koszt inwestycji drogowych w roku 2017 wyniósł ponad 1 800 000,00 zł.


Przebudowa dróg w ramach PROW

L.p.

Nazwa zadania

Dł. wyremont. Odcinka

Koszt inwestycji

Kwota
dofinasowania
z PROW

Wkład własny gminy

1.

Przebudowa drogi gminnej
w m. Czartoszowy,
dz. ewidencyjna 285
i 300

(koło P. Paszowskich)

950 mb

127.792,25 zł

81.314,21 zł

46.478,04 zł

2.

Przebudowa drogi gminnej w m. Michala Góra,
dz. ewidencyjna 349

(do P. Błachuckiej)

500 mb

76.330,46 zł

42.157,55 zł

24.096,65 zł

3.

Przebudowa drogi gminnej
w m. Rudniki,
dz. ewidencyjna 353

(skrót)

640 mb

111.128,85 zł

73.256,49 zł

41.872,36 zł

4.

Przebudowa drogi gminnej
w m. Józefina,
dz. ewidencyjna 49

(od drogi wojewódzkiej – Zaolszynie)

600 mb

81.949,19 zł

52.144,27 zł

29.804,92 zł

5.

Przebudowa drogi gminnej w m. Huta Jabłonowa,
dz. ewidencyjna 132

(opłotki)

230 mb

31.312,41 zł

19.924,09 zł

11.388,32 zł

6.

Przebudowa drogi gminnej Czałczyn – Olszówka,
dz. ewidencyjna 260

(od drogi wojewódzkiej – Borki)

990 mb

152.698,12

97.161,81 zł

55.536,31 zł

7.

Przebudowa drogi gminnej
w m. Łopuszno,
dz. ewidencyjna 432

(od ulicy Górki Łopuszańskie do drogi powiatowej
w Eustachowie)

920 mb

93.626,17 zł

59.574,33 zł

34.051,84 zł

8.

Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Leśna – Eustachów Duży,
dz. ewidencyjna 14/2
i 14/4

(od ulicy Leśnej do drogi powiatowej
w Eustachowie)

790 mb

169.997,32 zł

108.169,29 zł

61.828,03 zł

9.

Przebudowa drogi gminnej
w m. Eustachów Mały,
dz. ewidencyjna 14/4

(od targowiska do
ul. Leśnej)

750 mb

171.192,86 zł

108.930,02 zł

62.262,84 zł

10.

Przebudowa drogi gminnej
w m. Piotrowiec,
dz. ewidencyjna 371/1
i 371/2

(pod Czubaczem)

400 mb

52.510,77 zł

33.412,60 zł

19.098,17 zł

11.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Jasień
dz. ewidencyjna 264

(do posesji P. Podgórskiego)

1000 mb

154.800,44 zł

98.499,52 zł

56.300,92 zł

 

Przebudowa dróg gminnych finansowanych z budżetu gminy Łopuszno

L.p.

Nazwa zadania

Dł. wyremontowanego odcinka

Koszt inwestycji

1.

Przebudowa drogi w msc. Antonielów w stronę P. Czapli – działki ewid. nr 80, 159

762 mb

169.410,86 zł

2.

Przebudowa drogi w msc. Antonielów k. cmentarza ewangelickiego

223 mb

30.549,05 zł

3.

Przebudowa drogi Jedle pod lasem

379 mb

83.770,81 zł

4.

Przebudowa drogi, ul. Górny Bór

320 mb

77.778,61 zł

5.

Przebudowa drogi Krężołek – Czałczyn

540 mb

137. 670,86 zł

6.

Przebudowa drogi Czałczyn – Borki

260 mb

40.102,51 zł

7.

Przebudowa drogi w msc. Przegrody

952 mb

244.000,00 zł (inwestycja realizowana wspólnie
z gm. Radoszyce. Koszt jaki poniosła gm. Łopuszno na wykonanie zadania to
122.000,00 zł)


Antoni Lesiak