Informujemy, że uruchomiona została pomoc rządowa min. w postaci kredytów preferencyjnych dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, w ARMIR lub u sołtysa. Wniosek należy pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o oszacowanie strat w zbożach: wniosek wraz załącznikami należy złożyć do urzędu Gminy w Łopusznie do 17.07.2018


Do wniosku o oszacowanie należy bezwzględnie dołączyć:

1) kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie.

2) w przypadku posiadania zwierząt kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt