W sołectwie Gnieździska zakończyła się realizacja projektu p.n. ,,Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieździskach'' zrealizowanego w ramach konkursu ,,Program dla sołectw''. Zadanie polegało na zakupie strojów ludowych dla 15 członkiń Koła. Realizacja zadania umożliwi promocję sołectwa na uroczystościach, gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz
w różnego rodzaju występach, spotkaniach oraz propagowanie wśród mieszkańców sołectwa kultywowania tradycji, obyczajów dla młodego pokolenia. Koszt zakupu strojów wyniósł 4.995,00 zł.