Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach rozpoczął nabór wniosków nr 2 dla zadań realizowanych w ramach programu pożyczkowego "AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018”


Wszelkich informacji i udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

al. ks. Jerzego Popiełuszki 41,

25 - 155 Kielce

tel. sekretariat 41/ 366 15 12, 41

http://www.wfos.com.pl,

http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dl...