Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie informuje, że w związku z awarią wodociągu w dniu 13.02.1018 r. od godziny 9.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Łopuszno oraz Wielebnów. Przerwa potrwa do czasu usunięcia awarii.