Wójt Gminy Łopuszno wraz ze współorganizatorami serdecznie zapraszają mieszkańców na Spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 15 grudnia o godz. 16.00 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego