Urząd Gminy w Łopusznie i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników  na szkolenie które odbędzie się 07.02.2019. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie


Tematyka szkolenia:
„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” -  mgr inż. Marta Gil-Barańska  
„Zasady przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie wymagań Ustawy Prawo Wodne”  – mgr Jolanta Lachowska
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !