Urząd Gminy w Łopusznie i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie które odbędzie się 21.03.2019. o godz. 10.00 w Sali  Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w ŁopusznieTEMATYKA SZKOLENIA:
                                                                                             
1. „Zasady przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie wymagań Ustawy Prawo Wodne” – mgr inż Marta Gil-Barańska2. „Działania PROW 2014-2020 – możliwości pozyskania dofinansowania” – mgr inż. Krystyna Banaś