Wójt Gminy Łopuszno serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na Spotkanie Opłatkowe