W  ramach realizacji umowy nr 15/2018 zawartą 14 marca 2018 r. z Powiatem Kieleckim, s siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce zakupiono 121 szt. drzew miododajnych z gatunku

  •  Klon Jawor (Acer pseudoplatanus)  szt. 1
  • Jabłoń ( (Malus)   szt. 60
  •  Grusza (Pyrus)   szt. 30
  • Dereń jadalny (cornus mas) – szt. 30

Nasadzeń dokonano na działce o numerze ewidencyjnym:

155/18., obręb Łopuszno