Wójt Gminy Pani Irena Marcisz uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopada b.r.  /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się uroczysty odbiór nowo wybudowanej drogi gminnej na odcinku od ul. Włoszczowskiej/targowica w Łopusznie do Eustachowa Dużego. Długość — ponad 1.5 km /1600mb./ szer. dywanika asfaltowego — 5.5 m.  /dwie warstwy po 4 cm na podbudowie z kruszywa — 18cm./ plus utwardzone pobocza po 0.5 m.

Wartość wykonanej inwestycji — 350 tys. zł. w tym:

dofinansowanie z PROW Urzędu Marszałkowskiego — 218 tys. zł. budżet gminy — 132 tys. zł.

Budowę wykonywał— Zakład Budowlano-Drogowy DUKT z Woli Murowanej. 

Program uroczystości:

  • Odbiór techniczny.
  • Przedstawienie historii budowy.
  • Poświęcenie i przecięcie wstęgi.

Zapraszam do udziału Radnych, Sołtysów, Mieszkańców Łopuszna, Eustachowa, Fanisławic, Fanisławiczek i wszystkich zainteresowanych. 

Irena Marcisz — Wójt Gminy Łopuszno.