Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnieździskach zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej