Aktualności

Informacja WKU 29.11.2018
Informacja WKU 29.11.2018

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą...

2018-11-29

czytaj
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok w Gminie Łopuszno
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok w...

W październiku bieżącego roku w Gminie Łopuszno zostały zakończone zadania realizowane w ramach konkursu ,,Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018...

2018-11-26

czytaj
Informacja o przekroczonym limicie pomocy publicznej
Informacja o przekroczonym limicie pomocy publicznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na...

2018-11-23

czytaj
Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno z dnia 22 listopada 2018 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno z dnia 22...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego...

2018-11-23

czytaj
I Sesja Rady Gminy w Łopusznie kadencji 2018-2023
I Sesja Rady Gminy w Łopusznie kadencji...

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I Sesji Rady...

2018-11-21

czytaj
Program dla sołectw w Gnieździskach
Program dla sołectw w Gnieździskach

W sołectwie Gnieździska zakończyła się realizacja projektu p.n. ,,Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieździskach'' zrealizowanego w...

2018-11-15

czytaj
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Firma P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak informuje, iż trasa odbioru odpadów komunalnych z 12 listopada 2018 r. ze względu na...

2018-11-09

czytaj
Realizacja gminnego „Programu usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” w roku 2018
Realizacja gminnego „Programu usuwania Azbestu i wyrobów...

W 2018 r. Gmina Łopuszno podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja gminnego „Programu usuwania Azbestu i wyrobów zawierających...

2018-11-08

czytaj
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

2018-11-07

czytaj