Ludność w gminie Łopuszno Stan na dzień 01.01.2017 r.
Lp. Miejscowość   Mieszkańcy
1. Antonielów 184
2. Barycz 56
3. Czałczyn 300
4. Czartoszowy 209
5. Dobrzeszów 364
6. Eustachów Dąbrowa 34
7. Eustachów Duży 225
8. Eustachów Mały 109
9. Ewelinów 116
10.      Ewelinów Fryszerka 5
11. Ewelinów Knieje 1
12. Fanisławice Hucisko 28
13. Fanisławice 298
14. Fanisławice Przymiarki                         22
15. Fanisławiczki 153
16. Gnieździska 858
17. Grabownica 216
18. Huta Jabłonowa 51
19. Jasień 164
20. Jedle 322
21. Józefina 302
22. Krężołek 98
23. Lasocin 276
24. Lopuszno 1374
25. Marianów 221
26. Michala Góra 37
27. Naramów 41
28. Nowa Skałka 6
29. Nowek 148
30. Olszówka 81
31. Orczów 34
32. Piotrowiec 482
33. Podewsie 122
34. Przegrody 109
35. Ruda Zajączkowska 444
36. Rudniki 117
37. Sarbice Pierwsze 255
38. Sarbice Drugie 235
39. Skałka Polska 24
40. Snochowice 491
41. Wielebnów 329
42. Wielebnów Zasłonce 97
Ogółem: 9.038