zdjecie na stronie o tytule: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2022

W 2022r. Gmina Łopuszno podpisała umowę dotacji NR 02163/22 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2022”

Na kwotę dotacji składają się:

Środki z WFOŚ i GW w Kielcach – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania

Środki NFOŚ i GW – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Koszt całkowity zadania 155 418,83 zł

Udział mieszkańców – 0 %

W ramach zadania zostało zutylizowane 486,170 ton odpadów zawierających azbest.