zdjecie na stronie o tytule: Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2023

Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2023” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 135 000,00 zł”.