,     

Sierpień 2016

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 6521822
Unikalnych : 4268639
Obecnie : 12
Zalogowanych : 0Aktualności

gminanews1_112

Witamy na stronie oficjalnego serwisu informacyjnego gminy Łopuszno. Mamy nadzieję, że będzie ona spełniać Państwa oczekiwania, dostarczy wielu potrzebnych wiadomości o naszej gminie oraz zachęci do samodzielnego poznania jej walorów.

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie zaprasza chętne dzieci na wycieczkę do Sandomierza.

więcej »
Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje: Do chwili obecnej na terenie Polski odnotowano 98 przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików oraz 4 ogniska tej choroby w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej. Wszystkie przypadki i ogniska stwierdzono w powiatach: sokólskim, hajnowskim i białostockim w województwie podlaskim.

więcej »
REGULAMIN II GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA ŁOPUSZNO 2016

REGULAMIN II GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA ŁOPUSZNO 2016

więcej »
Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium naszego kraju, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Policja otrzymały polecenie wzmożenia działań kontrolnych, dotyczących:

więcej »
Informacja

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2016 r., sygn. .akt VIII Ns 967/16 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23.331 złotych (dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych ) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Snochowice gminna Łopuszno oznaczonej jako działki nr 138/1 o powierzchni 0,0672 ha i numer 195/2 o powierzchni 0,0354 ha, która to należności ma być wypłacona osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości-na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU GRADU!!!

W związku z informacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19.08.2016, iż protokół zbiorczy z oszacowania strat powstałych w wyniku gradu został sporządzony prawidłowo, informujemy, iż w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję ( tj. 28.06.2016 ) poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Uczczono pamięć ofiar II wojny światowej pod Fanisławicami

21 sierpnia odbyły się uroczystości patriotyczne związane z odsłonięciem nowej tablicy pamiątkowej ofiar II wojny światowej w lesie między Korczynem a Fanisławicami. Jest to miejsce poświęcone „partyzantom i mieszkańcom poległym podczas działań wojennych w gajówce "Konrad" w latach 1943/1944".

więcej »
Uroczystość patriotyczna w Ewelinowie

Dnia 14.08.2016 roku oddano hołd powstańcom z Powstania Styczniowego 1863 roku przy pomniku w lesie w Ewelinowie. Według źródeł w okolicach Ewelinowa zginęło 43 powstańców.

więcej »
Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zaprasza wszystkie chętne dzieci na spotkanie ze strażakami w dniu 22.08.2016 o godzinie 10.00

więcej »
ZAPROSZENIE

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusznie, Wójt Gminy Łopuszno serdecznie zapraszają na uroczystość upamiętniającą ofiary II wojny światowej w dniu 21.08.2016 o godzinie 13.30 w lesie między Fanisławicami a Korczynem przy nowo powstałym miejscu pamięci.

  następna »
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2016 ESC S.A.