,     

Sierpień 2014

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 3980204
Unikalnych : 2428874
Obecnie : 7
Zalogowanych : 0


Aktualności

gminanews1_112

Witamy na stronie oficjalnego serwisu informacyjnego gminy Łopuszno. Mamy nadzieję, że będzie ona spełniać Państwa oczekiwania, dostarczy wielu potrzebnych wiadomości o naszej gminie oraz zachęci do samodzielnego poznania jej walorów.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2014/2015

Urząd Gminy w Łopusznie przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium i zasiłku szkolnym na rok 2014/2015. Kompletne wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Łopusznie w terminie: od dnia 01 września 2014r. do dnia 15 września 2014 r.

więcej »
Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 oraz 22 sierpnia 2014 roku o godzinie 14.00 odbędą się wyjazdowe posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie.

Komunikat o możliwości składania wniosków

W związku z  wystąpieniem w  dniu 04 sierpnia 2014 r. deszczu nawalnego, burzy z  opadami gradu oraz silnych powiewów wiatru  na terenie Gminy Łopuszno
Wójt  Gminy zawiadamia, że istnieje możliwość składania wniosków o  oszacowanie szkód powstałych w  wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
 

więcej »
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zaprasza

Urząd Gminy Łopuszno zaprasza na bezpłatne badania wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.

więcej »
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W ŁOPUSZNIE ul. Włoszczowska 3 , 26-070 Łopuszno– Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 14 uczestników projektu pod nazwą „Aktywna integracja w gminie Łopuszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o wyborze oferty złożonej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 września 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Termin składania ofert upłynął 30 lipca 2014r. o godz. 10.00.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży

„Fundacja z Uśmiechem”

ul. Paderewskiego 11/39

25-001 Kielce

 

na kwotę 152  000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

W/w oferta otrzymała 55,25 punktów na 60 możliwych do uzyskania.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji.

                                                                          Wójt Gminy Łopuszno

                                                                          Zdzisław Oleksiewicz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zapytanie ofertowe nr 2/2014 wyjaśnia, że:

więcej »
Biesiada Łopuszańska

Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportowo -Wypoczynkowy w Łopusznie mają zaszczyt zaprosić na BIESIADĘ ŁOPUSZAŃSKĄ, która odbędzie się 27.07.2014r.

więcej »
Sesja R.G lipiec zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca 2014 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy w Łopusznie z następującym porządkiem obrad:

 

więcej »
  następna »
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2014 ESC S.A.