Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał telefoniczną informację z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, że woda z trzech próbek pobranych w poniedziałek do badania w miejscowościach Jedle, Grabownica i Gnieździska spełnia wymagania sanitarne we wszystkich parametrach, nie stwierdzono bakterii coli ani enterokoków. Również w próbkach pobranych we wtorek w miejscowości Jedle i Czartoszowy nie stwierdzono bakterii coli.

Oficjalną decyzje w tej sprawie Powiatowy Inspektor Sanitarny wyda w dniu jutrzejszym. W dniu dzisiejszym (11.07.2018) zapewnimy wodę z beczkowozu, który rozpocznie pracę od godziny około 13.00 od miejscowości Gnieździska i kolejno: Ruda Zajączkowska, Fanisławiczki, Fanisławice, Eustachów Mały, Grabownica, Czartoszowy.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr. Tel. 41 3914273 oraz 660 461 886