W związku z wprowadzonym zakazem spożycia wody z wodociągu Gnieździska Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie informuje, że rozpoczyna dostawę wody do gospodarstw objętych zakazem spożycia

Woda butelkowana będzie dostarczana do sołtysów wszystkich miejscowości objętych zakazem spożycia wody z wyjątkiem: 

Jedle -  woda dostarczona będzie do radnego Kramarczuka. 

Gnieździska - woda dostarczona zostanie na plac OSP.

W dniu dzisiejszym woda butelkowana będzie dostarczana od godziny 15.30, a w kolejnych dniach obowiązywania zakazu w godzinach dopołudniowych.

Dodatkowo uruchomiony zostanie dowóz wody samochodami strażackimi w dniu dzisiejszym od godziny 17.00 i w dniach kolejnych również w godzinach popołudniowych.

Ponadto informujemy, że rozpoczęto proces oczyszczania sieci poprzez dezynfekcję oraz płukanie wodociągu do czasu wyeliminowania skażenia.

Dodatkowych informacji, udzielamy pod numerami tel. 41 3914273, 660 461 886 oraz 602 237 053.