4 sierpnia 2017 doszło do podpisania dwóch pre-umów będących kolejnym krokiem zbliżającym Gminę Łopuszno do realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej. Pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – P. Piotra Żołądka, w obecności Starosty Kieleckiego - P. Michała Godowskiego a Przedstawicielami Gminy Łopuszno: P. Ireną Marcisz oraz Skarbnikiem P. Teresą Poświat sygnowano pre–umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno oraz budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m2/ dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Realizacja powyższych inwestycji poprawi stan środowiska, stan czystości wód powierzchniowych ale przede wszystkim poprawi warunki życia mieszkańców gminy. 
Podpisanie stosownych pre-umów odbyło się przy współudziale społeczności Gminy, mieszkańców Eustachowa, sołtysów oraz radnych. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z tej okazji zaprezentował swoją twórczość a wszyscy przybyli mieli okazję podpisać się na pamiątkowej desce.