W maju bieżącego roku zostały zakończone prace polegające na konserwacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych (rowów melioracyjnych). Przedmiotowe prace zostały zrealizowane dzięki otrzymanej od Powiatu Kieleckiego dotacji w łącznej kwocie 5.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji wykonano 1150 mb konserwacji rowu melioracyjnego nr R1, RC, RC1 w miejscowości Snochowice. Zakres wykonanych prac polegał na mechanicznym odmuleniu dna rowu, profilowaniu, wykaszaniu i odkrzaczaniu skarp oraz poboczy. Koszt wykonanych prac wyniósł 5.000,00 zł.