Rankiem 11 maja 1943 roku Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Skałka Polska. Bestialsko zamordowali 93 osoby, w tym 23 kobiety, 18 dzieci w wieku do 7 lat oraz 21 młodocianych w wieku od 7 do 18 lat. Wieś ograbiono i doszczętnie spalono. W dniu 12 maja 2019 roku mieszkańcy gminy Łopuszno, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny i potomkowie pomordowanych zebrali się przy pomniku w Skałce Polskiej, by uczcić 76 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Odprawiona została Msza Święta, którą sprawował ks. Ireneusz Wiktorowicz, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Tekli w Mninie.

Następnie odczytano apel poległych, a przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem. Zarówno w homilii, apelu poległych, jak i wystąpieniu Pani Wójt Ireny Marcisz wybrzmiewały słowa: „Nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej wojny!”

Uczestnicy uroczystości mieli okazję oglądać program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, Jakuba Ogonowskiego – ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina. W uroczystych obchodach udział wzięli: Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy – Zdzisława Zimna, radni, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy gminy oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe.