XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łopusznie – tradycyjnie – przebiegał w pełnym zaangażowaniu organizatorów – opiekunów (Katarzyny Włodarczyk, Katarzyny Korskiej, Renaty Polak, Andrzeja Cieślickiego) i Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz uczestników. Do akcji włączyło się 10 liderów WOŚP zarejestrowanych w jej sztabie, około 40 wolontariuszy – uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, którzy dzielnie wspomagali liderów, między innymi, obdarowując darczyńców „wośpowskimi” serduszkami. Nad bezpieczeństwem zbierających czuwało 25 nauczycieli. Przebieg Finału WOŚP w naszej szkole koordynowała Katarzyna Włodarczyk w ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły Krzysztofem Kumańskim. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie (wraz filią w Grabownicy), pracownicy administracji i obsługi - włączyli się finansowo w osiągnięcie celu akcji, przekazując kwotę 2510 zł. Także Rada Rodziców w geście ofiarności przekazała 2000 złotych. Swoje wrażliwe serce i szczery gest okazały też łopuszańskie urzędy oraz instytucje. Idąc za przykładem wójta gminy Łopuszno Ireny Marcisz , która już od lat inicjuje bądź wspiera podobne akcje, pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie zasilili konto WOŚP, przekazując do puszek zebrane przez siebie pieniądze. Swoją solidarność z tak piękną inicjatywą okazali również: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie, Bank Spółdzielczy w Łopusznie. W tym roku „Graliśmy dla dzieci małych i bez focha”, dokładając naszą cegiełkę do zakupu sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Łącznie zebraliśmy 19076,12 złotych, a więc więcej nawet niż w ubiegłym roku, mimo, iż ta niedziela nie była handlowa.

Mimo trudnych warunków pogodowych młodzież i pracownicy naszej szkoły (z dyrekcją na czele) nie dali za wygraną. W niedzielę – 13 stycznia 2019 r. kwestowaliśmy w okolicach kościołów (Łopuszno, Sarbice, Jóźwików, Mnin, Dobrzeszów), stacji paliw (Orlen, BP) oraz przy zajazdach: „Antresola” i „Weranda”, zachęcając mieszkańców gminy do wsparcia tej szczytnej inicjatywy. W godzinach wieczornych przekazaliśmy pełne puszki do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Po przeliczeniu zebranych przez naszych wolontariuszy pieniędzy okazało się, że i tym razem nie zawiedliśmy się – nasza społeczność gminna znów pokazała, jak bardzo jest hojna.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie: dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, naszej wspaniałej młodzieży, a przede wszystkim – mieszkańcom gminy (z jej włodarzem na czele), którzy z dobroci serca „dołożyli cegiełkę” do osiągnięcia tak szczytnego celu.

Wszyscy uczestnicy XXVII Finału WOŚP w Łopusznie jednogłośnie zgodzili się z tym, że „Pomaganie jest dziecinne proste”

Katarzyna Włodarczyk