zdjecie na stronie o tytule: Czyste powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Łopuszno

Dane liczbowe dotyczą przedsięwzięć z terenu Gminy i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW.

Dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2022r

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięćŁopuszno

387

3.4 01 751,04 zł

175

Dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2023r

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięćŁopuszno

400

4 095 674,91 zł

190
Dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno stan od początku trwania programu do dnia30.06.2023r.

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba Zrealizowanych przedsięwzięć

ŁOPUSZNO

449

5 255 694,50 ZŁ

211


Dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2023r.

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba Zrealizowanych przedsięwzięć

ŁOPUSZNO

494

5 766 431,94 ZŁ

225


Dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2023r

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięćŁopuszno 

556

6.567 998,87 zł

240
Dane z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024r

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięćŁopuszno

593

7.188 391,33 zł

253
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu

CZYSTE POWIETRZE

W Urzędzie Miasta i Gminy w  Łopusznie działa Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt został utworzony na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Łopuszno

Obsługa punktu odbywa się w Urzędzie Miasta i  Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno (parter).

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr telefonu: 41-382-12-52 ; 41 382-12-43.

W punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze:

  • dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
  • znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
  • sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
  • uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie;
  • złożysz Wniosek o dofinansowanie oraz płatność.

Starając się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede wszystkim:

Portale Beneficjenta poszczególnych wfośigw

Internetowe systemy, w których – dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach. Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze” i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.


Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania


Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.


Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.


Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl

Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”.

Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.

Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.

Strona programu: czystepowietrze.gov.pl

Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie „Czyste Powietrze”. Klikając w zakładkę „Weź dofinansowanie”, a potem „Czyste Powietrze”, zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Masz pytania o program „Czyste Powietrze”? Zadzwoń do naszego konsultanta. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw.

Akademia Czystego Powietrza: czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza

Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin,