Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej...

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U....

2023-08-23

czytaj
Zmiana miejsca zebrania wiejskiego dot. funduszu sołeckiego na rok 2024 sołectwa Jasień
Zmiana miejsca zebrania wiejskiego dot. funduszu sołeckiego...

Informujemy, iż nastąpiła zmiana miejsca zebrania wiejskiego dot. zaplanowania przedsięwzięć na rok 2024 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jasień....

2023-08-23

czytaj
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w roku szkolnym 2023/2024
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi w zakresie...

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zaprasza do złożenia oferty na: Zadanie 1: „Świadczenie usługi w zakresie...

2023-08-16

czytaj
Wykaz zebrań wiejskich w Gminie Łopuszno organizowanych w związku z podziałem środków z funduszu sołeckiego na rok 2024
Wykaz zebrań wiejskich w Gminie Łopuszno organizowanych...

Wykaz zebrań wiejskich w Gminie Łopuszno organizowanych w związku z podziałem środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 Sołectwo...

2023-08-16

czytaj
Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego na dowóz uczniów...

Zamawiający zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 (oferta cenowa) oraz Załącznik nr 5 (projekt umowy) do zapytania ofertowego pn.: Zadanie...

2023-08-14

czytaj
Uroczystość Patriotyczna w Ewelinowie - 20.08.2023
Uroczystość Patriotyczna w Ewelinowie - 20.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusznie serdecznie zapraszają na...

2023-08-14

czytaj
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2023/2024
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usługi w zakresie...

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zaprasza do złożenia oferty na: Zadanie I: Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu...

2023-08-08

czytaj
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni mieszkańcy! Urząd Miasta i Gminy Łopuszno przypomina o obowiązku złożenia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni...

2023-08-03

czytaj
Impresje Łopuszańskie 2023
Impresje Łopuszańskie 2023

Serdecznie zapraszamy na Impresje Łopuszańskie, które odbędą się w dnia 5-6 sierpnia 2023 roku.

2023-07-28

czytaj

Przetargi