zdjecie na stronie o tytule: Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2024

W 2024 r. Gmina Łopuszno podpisała umowę dotacji NR 04421/24 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „ Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu i wywóz odpadów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032 w roku 2024 - gospodarstwa rolne”

Na kwotę dotacji składają się:

Środki NFOŚ i GW – 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Koszt całkowity zadania 135 000,00 zł