Usuwanie drzew na nieruchomości
Usuwanie drzew na nieruchomości

ZGŁOSZENIE ZAMIARU DOKONANIA USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW ROSNĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH. DRZEWA/KRZEWY USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z...

2022-01-11

czytaj
Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Podstawa Prawna: -Art. 27g ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji...

2022-01-10

czytaj
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków...

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Inwestycyjno-Budowlany Sprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu...

2022-01-04

czytaj
Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego
Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

1. Miejsce złożenia wniosku Urząd Gminy Łopuszno ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno Urząd Stanu Cywilnego Dowody Osobiste pokój nr...

2021-11-08

czytaj
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości w 2021 roku
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i...

Podatek Rolny, Leśny i od Nieruchomości Łączne Zobowiązanie Pieniężne Informacje podatkowe Podstawa Prawna: - ustawa z dnia 15 listopada...

2021-02-12

czytaj
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych I Podstawa prawna Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października...

2020-09-16

czytaj
Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników

 Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art.122.ust.7(Dz.U. z 2020r.poz.910 ze...

2019-10-09

czytaj
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

magane dokumenty:- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód...

2019-01-15

czytaj
e-usługi - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Łopuszno
e-usługi - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy...

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Łopuszno udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Elektronicznej Platformie...

2018-10-25

czytaj
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny Sprawa: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku...

2017-11-22

czytaj
Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i OświatySprawa: Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychPodstawa prawna:-...

2017-07-26

czytaj
Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat FinansowySprawa: Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnychPodstawa prawna:Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r....

2017-07-26

czytaj
Ulgi w podatkach lokalnych
Ulgi w podatkach lokalnych

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat FinansowySprawa: Ulgi w podatkach lokalnych Podstawa prawna:a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja...

2017-07-26

czytaj
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat FinansowySprawa: Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości Podatek Rolny, Leśny i od...

2017-07-26

czytaj
Wydanie wypisu, wyrysu z planu
Wydanie wypisu, wyrysu z planu

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-InwestycyjnySprawa: Wydanie wypisu, wyrysu z planuPodstawa prawna:art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003...

2017-07-26

czytaj
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty Sprawa: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podstawa...

2017-07-26

czytaj