Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości w 2021 roku
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i...

Podatek Rolny, Leśny i od Nieruchomości Łączne Zobowiązanie Pieniężne Informacje podatkowe Podstawa Prawna: - ustawa z dnia 15 listopada...

2021-02-12

czytaj
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych I Podstawa prawna Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października...

2020-09-16

czytaj
Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników

 Dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art.122.ust.7(Dz.U. z 2020r.poz.910 ze...

2019-10-09

czytaj
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

Wymagane dokumenty:- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód...

2019-01-15

czytaj
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny Sprawa: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku...

2017-11-22

czytaj
Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i OświatySprawa: Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychPodstawa prawna:-...

2017-07-26

czytaj
Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat FinansowySprawa: Wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnychPodstawa prawna:Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r....

2017-07-26

czytaj
Ulgi w podatkach lokalnych
Ulgi w podatkach lokalnych

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat FinansowySprawa: Ulgi w podatkach lokalnych Podstawa prawna:a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja...

2017-07-26

czytaj
Ustalenie i lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
Ustalenie i lokalizacja inwestycji celu publicznego o...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-InwestycyjnySprawa: Ustalenie i lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Podstawa prawna:Art. 4 ust....

2017-07-26

czytaj
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości
Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i...

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat FinansowySprawa: Informacja w sprawie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości Podatek Rolny, Leśny i od...

2017-07-26

czytaj
Ustalenie warunków zabudowy i zmiana sposobu użytkowania
Ustalenie warunków zabudowy i zmiana sposobu użytkowania

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny Sprawa: Ustalenie warunków zabudowy i zmiana sposobu użytkowania Podstawa prawna:art. 4 ust. 2...

2017-07-26

czytaj
Wydanie wypisu, wyrysu z planu
Wydanie wypisu, wyrysu z planu

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-InwestycyjnySprawa: Wydanie wypisu, wyrysu z planuPodstawa prawna:art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003...

2017-07-26

czytaj
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty Sprawa: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podstawa...

2017-07-26

czytaj