zdjecie na stronie o tytule: JPK VAT Informacje

1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

JPK_VAT:

• to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,

• dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,

• przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej– w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Kto składa JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Ważne!

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

• twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,

• zatrudniasz mniej niż 10 osób,

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

3. Kiedy NIE składasz JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawieo VAT. Chodzi o:

• sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),

• zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),

• organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

4. Kiedy złożyć JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencjiw formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca.Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Przykładowo:

do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,

do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

5. Jak złożyć JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowychi zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży.Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Już teraz możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VATdo Ministerstwa Finansów.

Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w początkach 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowaniai wysyłania JPK_VAT.

6. Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

7. Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się:

• z Krajową Informacją Skarbową: telefonicznie 801 055 055 lub 22 330 03 30 lub zadaj pytaniee-mailem,

• ze swoim urzędem skarbowym

• w sprawach technicznych napisz na adres info.e-deklaracje@mf.gov.pl.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow

lub po prostu wpisz w wyszukiwarce: JPK, następnie wejdź na stronę ministerstwa finansówi wybierz zakładkę: jestem mikroprzedsiębiorcą.

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo informacje dotyczące JPK_VAT. Z uwagi na częste aktualizacje informacji zachęcamy do śledzenia strony www.