Urząd Gminy w Łopusznie

ul. Konecka 12

26 – 070 Łopuszno

NIP: 658-14-92-946

REGON: 00054528300000

e-mail: gmina@lopuszno.pl

Nr konta: 84849900080000007120000003Godziny otwarcia urzędu: 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00


Wykaz numerów bezpośrednich do Urzędu Gminy w Łopusznie

 1. Urząd Gminy – Wójt Gminy
  (0-41) 39-14-091
 2. Urząd Gminy – Rada Gminy
  (0-41) 39-14-074
 3. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-001
 4. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-009
 5. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-054
 6. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-255


Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy w Łopusznie

 1. FAX - 10
 2. Sekretariat - 11
 3. Wójt Gminy - 12
 4. Sekretarz Gminy - 13
 5. Ref. Finansowy, Podatki - 14
 6. Stan. ds. Rolnictwa, gospodarki wodnej i drogownictwa - 15
 7. Ref. Gospodarczo-Inwestycyjny (kierownik referatu, decyzje środowiskowe) - 16
 8. Ref. Gospodarczo-Inwestycyjny (inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne) - 18
 9. Ref. Gospodarczo-Inwestycyjny (grunty, odpady komunalne) - 19
 10. Ref. Finansowy Księgowość Wydatki - 20
 11. Ref. Finansowy Księgowość Skarbnik Gminy- 21
 12. USC, Ewidencja Ludności, Zarządzanie Kryzysowe - 22
 13. Ref. Organizacyjny, Kadry, Rada Gminy, Działalność Gospodarcza - 23
 14. Ref. Finansowy Księgowość Dochody (płace) - 25
 15. Sprawy oświaty, Koncesje Alkoholowe, Odpady komunalne(windykacja)  - 26
 16. Informatyk - 29
 17. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - 31
 18. Księgowość i Płace Oświaty - 35
 19. Zastępca Wójta - 37
 20. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" - 39