Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

ul. Konecka 12

26 – 070 Łopuszno

NIP: 658-14-92-946

REGON: 00054528300000

e-mail: gmina@lopuszno.pl

Nr konta: 84849900080000007120000003Godziny otwarcia urzędu: 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00


Wykaz numerów bezpośrednich do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno

 1. Urząd Gminy – Wójt Gminy
  (0-41) 39-14-091
 2. Urząd Gminy – Rada Gminy
  (0-41) 39-14-074
 3. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-001
 4. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-009
 5. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-054
 6. Urząd Gminy – sekretariat
  (0-41) 39-14-255


Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno


Numer
pokoju

Numer wewn.

Nazwa
referatu

Pracownik

Stanowisko

001

001

Lokalna Grupa Działania
„Nad Czarną i Pilicą”

mgr Grzegorz Grzywna

Kierownik Biura

mgr Wojciech Basiak

Specjalista ds. projektów

002

002

Referat Promocji,
Spraw Społecznych i Działalności Organów Gminy

mgr Daniel Walas

Młodszy referent ds. promocji, działalności pożytku publicznego
i zapewniania dostępności

003

003

Referat Promocji,
Spraw Społecznych i Działalności Organów Gminy

mgr Damian Rozmus

Kierownik Referatu Promocji,
Spraw Społecznych
i Działalności Organów Gminy

101

101

Referat Finansowy102

102

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Antoni Lesiak

Inspektor ds. gospodarki wodnej i drogownictwa

mgr inż. Witold Wójcik

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

103

103

Referat Finansowy

mgr Ilona Perz

Podinspektor ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy

mgr Patrycja Wudarczyk

Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat

Halina Majos

Pomoc administracyjna

104

104

Referat Finansowy

mgr Katarzyna Maciejewska

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej – organu

mgr Marta Dedek

Inspektor ds. księgowości budżetowej - dochodów własnych

105

105

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Andrzej Cieślicki

Burmistrz

106

106

Referat Organizacyjny i Oświaty

mgr Aneta Dudek

Inspektor ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych

107

107

Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Małgorzata Barcicka

Sekretarz

108

108

Referat Finansowy

mgr Teresa Poświat

Skarbnik Miasta i Gminy

118

mgr Magdalena Wittych

Zastępca Skarbnika

109

109

Stanowisko Pracy ds. informatyzacji

inż. Michał Nyga

Informatyk

110

110

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

inż. Iwona Janik

Inspektor ds. rolnictwa

120

Aneta Dyl

Podinspektor ds. ochrony środowiska

110

inż. Magdalena Borzęcka

Referent ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

201

201

Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

mgr Ewa Sztandera

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Beata Stefańczyk

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

mgr Marzena Hajduk

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego

202

202

Referat Inwestycyjno-Budowlany

inż. Patrycja Jas

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Budowlanego

mgr Ewelina Obarzanek

Inspektor ds. inwestycji i funduszy europejskich

mgr inż. Izabela Szymoniak

Podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Zenon Głowala

Inspektor ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

203

203

Referat Organizacyjny i Oświaty

mgr Szymon Jarzyna

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty

Radca prawny

mgr Wojciech Chłopek

Radca prawny

204

204

Sala Konferencyjna301

301

Referat Finansowy

mgr Małgorzata Wąsek

Inspektor ds. płac pracowników oświaty

mgr Lucja Stelmaszczyk

Pomoc administracyjna

mgr Małgorzata Woś

Podinspektor ds. płac pracowników oświaty

302

302

Referat Finansowy

mgr Jolanta Barwińska

Inspektor ds. księgowości budżetowej – odpady

Referat Organizacyjny i Oświaty

mgr Iwona Nowacka

Inspektor ds. oświaty