Aktualności

Informacja z dnia 21.03.2023
Informacja z dnia 21.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno w dniu 21. 03.2023 roku na tablicy ogłoszeń na okres...

2023-03-21

czytaj
Bitwa Regionów
Bitwa Regionów

Zapraszamy do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów" skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Organizatorem...

2023-03-16

czytaj
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy...

Stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U....

2023-03-13

czytaj
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno w...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz....

2023-03-13

czytaj

Z życia gminy