2024-07-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zaprasza do złożenia oferty na: Zadanie 1: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły...

Polecamy