Ludność w gminie Łopuszno Stan na dzień 01.01.2021 r.
Lp. Miejscowość   Mieszkańcy
1. Antonielów 192
2. Barycz 60
3. Czałczyn 301
4. Czartoszowy 200
5. Dobrzeszów 360
6. Eustachów Duży 222
7. Eustachów Mały 115
8. Ewelinów 116
9.      Ewelinów Fryszerka 4
10. Ewelinów Knieje 1
11. Fanisławice Hucisko 28
12. Fanisławice 294
13. Fanisławice Przymiarki                         21
14. Fanisławiczki 155
15. Gnieździska 854
16. Grabownica 219
17. Huta Jabłonowa 50
18. Jasień 163
19. Jedle 327
20. Józefina 300
21. Krężołek 94
22. Lasocin 291
23. Lopuszno 1498
24. Marianów 215
25. Michala Góra 42
26. Naramów 39
27. Nowa Skałka 7
28. Nowek 138
29. Olszówka 82
30. Orczów 33
31. Piotrowiec 507
32. Podewsie 126
33. Przegrody 104
34. Ruda Zajączkowska 452
35. Rudniki 117
36. Sarbice Pierwsze 250
37. Sarbice Drugie 225
38. Skałka Polska 19
39. Snochowice 490
40. Wielebnów 319
41. Wielebnów Zasłonce 96
Ogółem: 9126