Prawa Pacjenta
Prawa Pacjenta

Podstawowe prawa pacjenta Każdy ma prawo do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...

2017-06-19

Harmonogram Pracy
Harmonogram Pracy

SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 do...

2020-09-24

Leczenie Uzależnień
Leczenie Uzależnień

W załączeniu publikujemy wzór Listy osób popierających w wyborach do Izb Rolniczych

2019-06-07