Mając na względzie, ze wystąpienie ASF  na terenie województwa świętokrzyskiego jest realnym zagrożeniem, które może spowodować straty materialne o nienotowanej dotychczas skali prosimy wszystkich hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na stronie oraz zachowanie zasad bioasekuracji gospodarstw.