Wójt Gminy 
Irena Marcisz  

Kontakt:
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno 
tel: 041 39 14 091 
fax: 041 39 14 001, 39 14 009, 39 14 255 w. 10 
email: wojt@lopuszno.plZastępca Wójta Gminy 
Wiesław Gałka

Kontakt:
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno 
tel: 041 39 14 009 
fax: 041 39 14 001, 39 14 009, 39 14 255 w. 10 
email: wieslaw.galka@lopuszno.plSekretarz Gminy
Małgorzata Barcicka 

Kontakt:
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno
tel: 041 39 14 001, 39 14 009, 39 14 255 w. 13
fax: 041 39 14 001, 39 14 009, 39 14 255 w. 10
email: malgorzata.barcicka@lopuszno.pl Skarbnik Gminy
Teresa Poświat

Kontakt:
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno 
tel: 041 39 14 001, 39 14 009, 39 14 255 w. 21 
fax: 041 39 14 001, 39 14 009, 39 14 255 w. 10 
email: skarbnik@lopuszno.pl