Aktualności

Pomoc dla rolników, susza, powodzie
Pomoc dla rolników, susza, powodzie

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że w dniach od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których...

2024-02-29

czytaj
Spotkanie informacyjne dot. programu Czyste Powietrze
Spotkanie informacyjne dot. programu Czyste Powietrze

W związku z porozumieniem Gminy Łopuszno z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno zaprasza...

2024-02-23

czytaj
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno w sprawie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2024 roku
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno w...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j....

2024-02-19

czytaj
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno w...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz....

2024-02-19

czytaj

Z życia gminy


Przetargi