zdjecie na stronie o tytule: Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Szczegóły na stronie: zone.gunb.gov.pl

Do pobrania:

1. Informator CEEB dla właścicieli i zarządców budynków;

2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

a) Formularz A – budynki i lokale mieszkalne,
b) Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Ulotka 1
Ulotka 2