1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten upamiętnia bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w formie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 160).

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”– napisał w lutym 2010 roku śp. Prezydent RP Pan Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tegoż święta.

Zgodnie z treścią przywołanej ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku mianem „Żołnierzy Wyklętych” określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. „Żołnierzy Wyklętych” określa się również „Żołnierzami Niezłomnymi ” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.1 marca jest datą symboliczną, albowiem tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.

Cześć i chwała Bohaterom !

Szczegóły obchodów:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138079,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2021.html