Kochane Panie !

Z okazji Waszego święta przekazujemy wyrazy najwyższego uznania i szacunku za doniosłą rolę pełnioną w społeczeństwie,albowiem czynicie świat lepszym i piękniejszym.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, niesłabnącego entuzjazmu, pomyślności i szczęścia. Niechaj uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, otacza miłość, życzliwość i szacunek ze strony Waszych rodzin i lokalnego społeczeństwa, które wespół dadzą poczucie spełnienia i satysfakcji.

Nieustających sukcesów na każdej niwie życia oraz sił i wytrwałości podczas realizacji osobistych aspiracji

życzą

Andrzej Cieślicki
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łopusznie

Kazimierz Bernat
Krzysztof Błachucki

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Łopusznie

Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno

oraz jednostek organizacyjnych

Gminy Łopuszno

Radni oraz Sołtysi
z terenu Miasta i Gminy Łopuszno