Drodzy Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich !
Z okazji Dnia Sołtysa składamy Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich wyrazy najwyższego uznania i z głębi serca płynące podziękowania za szlachetną pracę na rzecz sołectw i poświęcenie w konsekwentnym realizowaniu potrzeb lokalnej społeczności.                                                                                     
Proszę jednocześnie przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, sił w codziennej pracy społecznej, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wytrwałości oraz wiele ludzkiej życzliwości i zrozumienia.
Niechaj efekty Państwa pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał i pozytywna energia pomagają w realizacji doniosłych zamierzeń.