zdjecie na stronie o tytule: Efektywna realizacja zadań dofinansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w kwocie 20 tys. złotych z przeznaczeniem dla 4 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu miasta i gminy Łopuszno na realizację projektów dotyczących przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wszystkie koła działające w sferze pożytku publicznego z sukcesem i dużym zainteresowaniem mieszkańców zrealizowały swoje zadania.

Z przyjemnością informujemy, że dofinansowanie otrzymały:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Nie zwlekaj – REAGUJ! – przemoc rodzi przemoc” polegającego na: zorganizowaniu wyjazdu do Aresztu Śledczego w Kielcach, w którym zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczno – dydaktyczne dla młodzieży szkolnej, a także zorganizowaniu pikniku profilaktycznego, w trakcie którego odbyły się zajęcia psychoterapeutyczne dotyczące przemocy psychicznej i fizycznej stosowanej wobec dzieci, osób starszych i nieporadnych oraz debata z pracownikami Policji i MGOPS w Łopusznie o identyfikowaniu i zapobieganiu przemocy w rodzinie;
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie na realizację przedsięwzięcia pn. „STOP cyberprzemocy w internetowym świecie MOCY” polegającego na: zorganizowaniu pikniku profilaktycznego w trakcie którego odbyły się zajęcia psychoterapeutyczne dotyczące fonoholizmu i siecioholizmu, debata z policjantem dotycząca zwalczania przestępczości hejtu i przemocy w sieci;
  • Koło Gospodyń Wiejskich „styLOVE Babki” w Łopusznie na realizację przedsięwzięcia pn. „Droga – bezpieczna dla wszystkich” polegającego na: zorganizowaniu pikniku profilaktycznego podczas którego odbyły się m.in. zajęcia z miasteczkiem ruchu drogowego dla dzieci przeprowadzone przez funkcjonariuszy służb mundurowych, warsztaty z ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz z wykorzystaniem przez uczestników alkogogli i narkogogli;
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Antonówki” w Antonielowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Akademia bezpiecznego konsumenta” polegającego na: organizacji pikniku profilaktycznego, w trakcie którego odbyły się m.in.: zajęcia psychoterapeutyczne dotyczące zakupoholizmu, rozmowy z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, zajęcia z wywierania wpływu na ludzi, teoretyczne i praktyczne zajęcia - jak nie dać się oszukać i nakłonić do zakupu oraz podpisania umowy.

29 września 2023 r. na terenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Ireny Marcisz, przedstawicieli kół oraz pracowników UMiG Łopuszno merytorycznie związanych z realizacją zadania. Gospodarz miasta i gminy Łopuszno podziękowała za zaangażowanie i realizację pięknych projektów w atmosferze owocnej współpracy, szacunku i dialogu dedykowanym wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Łopuszno. Trwałym efektem zrealizowanych zadań jest doposażenie wszystkich 4 kół w urządzenia AGD takie jak: warniki, grille, zastawy stołowe, które wespół służyć będą dalszej wieloaspektowej działalności wymienionych podmiotów.

Zadania zostały „sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.


Daniel Walas, Damian Rozmus