Szanowni mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy Łopuszno przypomina o obowiązku złożenia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nowelizacja ustawy nałożyła obowiązek na wszystkie gminy w Polsce prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Łopuszno o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno. Ponadto informuję, że Burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę umów i dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości, co najmniej raz na dwa lata. Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą przedmiotowego oświadczenia podlegać będą kontroli w pierwszej kolejności.

Druki zgłoszenia dostępne są: