Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno w dniu 5 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntu ozn. działką nr 31/1 o łącznej pow. 1,7644 ha poł. w obr. Józefina przeznaczonego do dzierżawy o pow. 0,7844 ha na okres 3 lat. Informacja w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, pok. Nr 110, tel. 041 380-55-24